A közúti járművezető képzés rendszere

A vizsga követelményei:
A vizsga teljesítéséhez egy 40 kérdésből álló számítógépes, feleletválasztós tesztet kell sike-resen megoldani. A vizsga időtartama 40 perc, kérdésenként 1 perc a rendelkezésre álló idő.
Az elérhető maximális pontszám 40 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 36 pontot kell elérni.
A vizsga ismeretanyaga:
A vizsga ismeretanyaga megegyezik az iskolavezetői képzés ?A közúti járművezető képzés rendszere? tantárgy ismeretanyagával.
A vizsgáztatás tárgyi feltételei:
A vizsgát kizárólag számítógépes elméleti vizsgateremben lehet lebonyolítani a kategóriás számítógépes elméleti vizsgáztatásra vonatkozó eljárásrend betartásával.
A vizsgáztatás egyéb feltételei:
A vizsgára bocsátás feltétele a szaktanfolyam igazolt elvégzése.