Iskolavezetők alapképzésére vonatkozó kerettanterv kiadásáról

Készítette: 
Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal Képzési és Vizsgáztatási Főosztály

Jóváhagyta: 
A Nemzeti Közlekedési Hatóság elnöke
Kiadja: a Nemzeti Közlekedési Hatóság
Hatályos: 2012. október 31-től

A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 8. § (1) bekez-dés ha) és hb) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján az iskolavezetői alapképzési szaktanfolyam tantervét és vizsgakövetelményeit az alábbiakban határozta meg.

A képzéssel kapcsolatos adatok

1. A képzés megnevezése: Iskolavezetői alapképzés

2. A képzést előíró jogszabályok megnevezése:

  • 2.1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
  • 2.2. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgázta-tásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet
  • 2.3. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgázta-tásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet

>>TANTERV MEGTEKINTÉSE?